De Waarheid over de Zwarte Stip bij kleurkanaries.

Een nachtmerrie voor elke geaarde kanariekweker die er mee te maken krijgt!

Een fenomeen waarmee ik ongeveer 30 jaar geleden voor het eerst in contact kwam bij een toentertijd vooraanstaand kweker-tentoonsteller in het Turnhoutse.

Zijn naam is hier niet van belang, maar die man toonde mij voor het eerst

bog 1