Tips & Trucs

Hieronder volgen enkele belangrijke tips voor een goede verzorging van de vogels.

  • Zorg dat de vogels in droge, goed ventilerende en een tochtvrije ruimte zitten.

  • Geef alleen groenvoer welke rechtstreeks uit de natuur komt en niet is bespoten of verontreinigd is door wormen e.d.

  • Ontsmet iedere dag de drinkfonteintjes en de zaadbakjes.

  • Geef nooit zomaar medicijnen zonder de oorzaak van de ziekte te kennen.

  • Let op de houdbaarheid van medicijnen. Sommigen hebben een zeer korte houdbaarheidsduur.

  • Laat vloeibare medicijnen nooit in aanraking komen met water.

  • Als men medicijnen verstrekt, zorg ervoor dat de vogels op g

  • bog 1