Ringen

Geacht lid

U vindt op deze pagina alle informatie over de ringen procedures. Van hoe en wanneer te bestellen tot aan de bestelformulieren. Aan de rechterkant vindt u de links naar de bestelformulieren en algemene informatie over ringen. Alle links verwijzen naar de website van de NBvV.

Ringen Bestellen:

Kweeknummers worden uitsluitend door het bondsbureau toegekend en geregistreerd.

Nieuwe leden
Voor nieuwe leden, die voor het eerst lid worden van de NBvV en dus ook voor het eerst een eigen kweeknummer krijgen toegekend, geldt eenmalig een voorrang om voor ringen in aanmerking te komen.


Wie kan er ringen bestellen?
De bondsringen worden uitsluitend geleverd door de NBvV. Deze ringen zijn voorzien van de kenmerken: NB plus jaartal (voor 2020 geldt dus: NB 20), het kweeknummer en een volgnummer. De afdelingsleden kunnen uitsluitend via de ringencommissaris van hun afdeling ringen bestellen; rechtstreekse contacten van afdelingsleden met het bondsbureau over ringenaangelegenheden worden niet behandeld. Verspreide leden kunnen de ringen schriftelijk bij het bondsbureau aanvragen.

Wanneer te bestellen?
Er staan vier bestelrondes in het overzicht aangegeven. Zorg ervoor dat de ringencommissaris uiterlijk

bog 1